HOME Syarat Pendaftaran Perkara

PELAKSANAAN “CB”

PELAKSANAAN “CB”   Setelah mengalami 2 (dua) kali penundaan, akhirnya hari Selasa tangga...

PEMBINAAN BERKALA INTERNAL HAKIM DAN PANIETRA

PEMBINAAN BERKALA INTERNAL HAKIM DAN PANIETRA    Pembinaan bekala untuk internal Hak...

HALAL BIHALAL DAN PERESMIAN RUANG PELAYANAN TERPADU

PERESMIAN RUANG PELAYANAN TERPADU DAN HALAL BIHALAL KELUARGA BESAR PENGADILAN AGAMA MATARAM Ma...

Hari Lahir Pancasila

Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di PA Mataram Mataram, 01 Juni 2018 Jum’at, (01/06/18...

BUKA PUASA BERSAMA KELUARGA BESAR PENGADILAN AGAMA MATARAM

BUKA PUASA BERSAMA KELUARGA BESAR PENGADILAN AGAMA MATARAM  Senin, (28/05/18), Pengadilan A...

 • PELAKSANAAN “CB”

  Rabu, 01 Agustus 2018 08:33
 • PEMBINAAN BERKALA INTERNAL HAKIM DAN PANIETRA

  Kamis, 19 Juli 2018 05:46
 • HALAL BIHALAL DAN PERESMIAN RUANG PELAYANAN TERPADU

  Jumat, 29 Juni 2018 08:53
 • Hari Lahir Pancasila

  Jumat, 01 Juni 2018 01:26
 • BUKA PUASA BERSAMA KELUARGA BESAR PENGADILAN AGAMA MATARAM

  Selasa, 29 Mei 2018 16:30

SYARAT BERPERKARA

SYARAT MENGAJUKAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA MATARAM KELAS IA :1. CERAI GUGAT DAN CERAI TALAK


1.
Foto Copy KTP PenggugatPemohon yang masih berlaku 1 lembar dan diberi meterai 6000
2.Kemudian dilegis di Kantor Pos.
3.Foto Copy Kutipan Akta Nikah Penggugat/Pemohon/ Duplikatnya 1 lembar, dan diberi meterai 6000 kemudian dilegis di Kantor Pos.
4.Menyerahkan surat gugatan/permohonan sebanyak 6 exsemplar, yang meliputi 3 untuk Majelis Hakim, 1 buah untuk Panitera Pengganti, 1 buah untuk Tergugat/Termohon dan 1 buah untuk dalam berkas.
5.Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank Syariah Mandiri (BSM), yang jumlahnya sesuai dengan perhitungan Meja 1 yang tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
6.
Bagi pihak yang mengguganakan Kuasa Hukum,seperti Advokat/ Pengacara harus melampirkan surat kuasa khusus dan Foto Copy Kartu Advokat 1 lembar yang masih berlaku.
7.Bagi pihak yang menggunakan Kuasa Insidentil, harus menyertakan surat Izin dari Ketua Pengadilan Agama Mataram
8.Bagi pihak Penggugat/Pemohon yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota TNI/POLRI, harus melampirkan surat izin bercerai dari atasannya.

Alasan-alasan perceraian yang dapat dibenarkan berdasarkan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

 • Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
 • Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
 • Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 • Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
 • Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
 • Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 • Suami melanggar taklik talak.
 • Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

2. PERMOHONAN IZIN POLIGAMI

 

1.
Foto Copy KTP Pemohon yang masih berlaku 1 lembar dan diberi meterai 6000 kemudian dilegis di Kantor Pos.
2.Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon /Duplikat dengan isteri pertama, apabila ingin menikah dengan calon isteri kedua, yang diberi meterai 6000 dan dilegis di Kantor Pos.
3.Surat Pernyataan dari isteri pertama bersedia untuk dimadu, yang diberi meterai 6000 dan ditandatangani oleh isteri pertama.
4.
Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil dari Pemohon (suami) yang diberi meterai 6000 dan ditandatangani oleh Pemohon (suami).
5.Surat Keterangan Penghasilan Pemohon yang dibuat oleh Lurah/Kepala Desa tempat tinggal Pemohon.
6.Surat permohonan izin poligami sebanyak 6 rangkap yang memuat alasan-alasan ingin poligami.

Alasan yang dibenarkan untuk Poligami berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) UU N0.1 Tahun 1974 yaitu :

 • Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
 • Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 • Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
 • Pasal 5 ayat (1) untuk mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama harus dipenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut :
 • Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
 • Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri isteri dan anak-anak mereka.
 • Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
7.Bagi Pemohon yang mengunakan kuasa hukum seperti Pengacara/Advokat, harus melampirkan Surat Kuasa Khusus dan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku 1 lembar.
8.
Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank Bank Syariah Mandiri (BSM), yang jumlahnya sesuai dengan taksiran meja 1 yang tersebut dalam SKUM (surat Kuasa Untuk Membayar).


3.ISBAT NIKAH

1.
Foto copy KTP Pemohon I dan Pemohon II yang masih berlaku, dan diberi meterai 6000 yang dilegis di Kantor Pos.
2.Permohonan Isbat nikah tidak terkait dengan perkawinan poligami.
3Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank Bank Syariah Mandiri (BSM) yang jumlahnya sesuai dengan taksiran Meja 1 yang tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
4.Bagi yang menggunakan Kuasa Hukum, harus menyertakan Surat Kuasa Khusus
5.Surat Permohonan Isbat Nikah dibuat 6 exsamplar.

4. GUGATAN HARTA BERSAMA


1.
Foto Copy KTP Penggugat yang masih berlaku 1 lembar yang diberi meterai 6000 dan dilegis di Kantor Pos.
2.
Foto Copy Kutipan Akta Nikah Penggugat/Duplikatnya, 1 lembar yang diberi meterai 6000 dan dilegis di Kantor Pos, jika pengajuan gugatan harta bersama tersebut bersama-sama dengan gugatan perceraian.
3.Foto Copy Akte Cerai 1 lembar yang diberi meterai 6000 dan dilegis di Kantor Pos, jika pengajuan gugatan harta bersama setelah terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat.
4.Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank Bank Syariah Mandiri (BSM), yang jumlahnya sesuai dengan taksiran Meja 1 seperti tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
5 .
Bagi Penggugat / Tergugat yang menggunakan Kuasa Hukum seperti Pengacara/Advokat, harus melampirkan Surat Kuasa Khusus dan Foto Copy Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku 1 lembar.
6.Surat gugatan dibuat 6 eksemplar, masing-masing 3 untuk majelis hakim, 1 buah untuk PP 1 buah untuk Tergugat, dan 1 untuk dalam berkas.


5. GUGATAN WARIS


1.Foto Copy KTP Penggugat/ Para Penggugat, jika penggugatnya banyak yang diberi meterai 6000 dan dilegis di Kantor Pos.
2.Silsilah Ahli waris yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah tempat tinggal Penggugat.
3.Surat Keterangan Kematian Pewaris dari Lurah/ Kepala Desa tempat tinggal pewaris.
4.Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank Bank Syariah Mandiri (BSM) yang jumlahnya sesuai dengan taksiran meja 1 yang tersebut dalam SKUM ( Surat Kuasa Untuk Membayar).
5.Bagi Penggugat yang menggunakan kuasa hukum Pengacara/Advokat, harus melampirkan Surat Kuasa Khusus dan foto copy Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku.
6.Surat Gugatan dibuat 3 buah untuk majelis Hakim, 1 buah untuk PP , 1 buah untuk dalam berkas, dan sejumlah pihak dalam gugatan waris tersebut.6. DISPENSASI KAWIN


1.
Foto copy KTP Pemohon, yakni orang tua anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai Rp.6000 dan dicap pos).
2.Foto copy Akta Kelahiran anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai Rp.6000 dan dicap pos).
3.Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon.
4.Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram.
5.
Membayar Panjar Biaya Perkara.


7. PEMBATALAN NIKAH


1.
Surat Permohonan akan pembatalan nikah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram.
2.Foto copy KTP Pemohon, Termohon I dan II (masing-masing bermaterai Rp.6000 dan dicap pos)
3.Foto copy akta nikah/ duplikat akta nikah (bermaterai Rp.6000 dan dicap pos)
4.Foto copy akta nikah yang mau dibatalkan (bermaterai Rp.6000 dan dicap pos)
5.Membayar Panjar Biaya Perkara


8.PENGANGKATAN ANAK


1.Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua kandung anak (masing-masing bermaterai Rp.6000 dan dicap pos)
2.
Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II (masing-masing bermaterai Rp.6000 dan dicap pos)
3.Foto copy Surat Nikah orang tua anak (bermaterai Rp.6000 dan dicap pos)
4.Foto copy Surat Nikah Pemohon I dan Pemohon II (bermaterai Rp.6000 dan dicap pos)
5.Foto copy Surat Kelahiran/Akta Kelahiran anak (bermaterai Rp.6000 dan dicap pos)
6.SK. Pekerjaan dan penghasilan Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa (bagi PNS,TNI dan POLRI diketahui atasan).
7.Surat pernyataan penyerahan anak dari orang tuanya kepada Pemohon.
8.
Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial
9.
Surat Permohonan akan Pengangkatan Anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram.
10.Membayar Panjar Biaya Perkara.

 

Catatan : Untuk mengetahui syarat-syarat mengajukan perkara selain tersebut di atas, dapat lansung datang ke Kantor Pengadilan Agama Mataram dan menghubungi Meja Informasi Pengadilan Agama Mataram, atau Telp. 0370. 621324.

Video PA Mataram

Personil PA Mataram
images/profil/01.jpg
images/profil/04.jpg
images/profil/05.jpg
images/profil/06.jpg
images/profil/07.jpg
images/profil/08.jpg
images/profil/09.jpg
images/profil/10.jpg
images/profil/11.jpg
images/profil/13.jpg
images/profil/14.jpg
images/profil/15.jpg
images/profil/17.jpg
images/profil/18.jpg
images/profil/19.jpg
images/profil/20.jpg
images/profil/21.jpg
images/profil/22.jpg
images/profil/23.jpg
images/profil/24.jpg
images/profil/25.jpg
images/profil/26.jpg
images/profil/27.jpg
images/profil/28.jpg
images/profil/30.jpg
images/profil/31.jpg
images/profil/32.jpg
images/profil/33.jpg
images/profil/34.jpg
images/profil/35.jpg
images/profil/36.jpg
images/profil/37.jpg
images/profil/38.jpg
images/profil/39.jpg
images/profil/40.jpg
images/profil/41.jpg
images/profil/42.jpg
images/profil/43.jpg
images/profil/44.jpg
images/profil/45.jpg
images/profil/46.jpg
images/profil/48.jpg
images/profil/49.jpg
images/profil/50.jpg
images/profil/51.jpg
images/profil/54.jpg
images/profil/55.jpg
images/profil/56.jpg
images/profil/57.jpg
images/profil/58.jpg
images/profil/59.jpg
images/profil/60.jpg
images/profil/61.jpg
images/profil/62.jpg
images/profil/63.jpg
images/profil/64.jpg
images/profil/65.jpg
images/profil/66.jpg
images/profil/67.jpg
images/profil/68.jpg
images/profil/69.jpg
images/profil/70.jpg
images/profil/72.jpg
JAM LAYANAN

 

Polling
Apa yang menarik dari web kami
 
Pengunjung Online
Kami memiliki 24 Tamu online
Pengunjung Kami
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini147
mod_vvisit_counterKemarin164
mod_vvisit_counterMinggu Ini147
mod_vvisit_counterBulan Ini9761
mod_vvisit_counterTotal Pengunjung1631500
IntranetTabayun Online